VERIDIAN HEALTHSTREAM


30 godina izvrsnosti

Pogledajte više

Novosti


EU projekti


... ... ...
Uspješno završen EU projekt "Internacionalizacija poslovanja"

18.05.2022.

Prepoznati kao dobar i stabilan partner, u periodu od 2019. do kraja 2022. godine proveli smo EU projekt Internacionalizacije poslovanja predstavljanjem na međunarodnim konferencijama digitalne medicine, tijekom kojeg smo, nastupili na ukupno pet značajnih konferencija digitalne medicine u zemljama regije - Slovačka, Mađarska i Srbija. Unatoč izazovima koje je pred nas stavila pandemija COVID-19, uspjeli smo s uspjehom izvršiti postavljene zadatke i ispuniti zadane ciljeve. Ovim se putem zahvaljujemo HAMAG-BICRO, EU organizaciji i našim partnerima na ukazanom povjerenju i potpori.

Uspješno završen još jedan EU projekt

25.01.2021.

S uspjehom smo završili proces implementacije aplikativnih softvera u svrhu poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, čime je uvedena visoka razine kontrole ključnih procesa unutar tvrtke, od logistike, marketinga, prodaje, strateškog planiranja, upravljanja imovinom i procesa proizvodnje. Naš su potencijal prepoznali i u Hrvatskoj agenciji za malo i srednje poduzetništvo, te je u većem dijelu projekt subvencioniran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iz operativnog programa konkurentnost i kohezija.

ISO9001, ISO13485 i ISO27001

27.03.2018.

S uspjehom smo završili proces implementacije ISO standarda u procese tvrtke i njene certifikacije po ISO9001, ISO13485 i ISO27001. Potencijal su prepoznali i u Hrvatskoj agenciji za malo i srednje poduzetništvo, te je u najvećem dijelu projekt subvencioniran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iz operativnog programa konkurentnost i kohezija.


Tu smo za vas!


Tvrtka „Veridian Healthstream“ osnovana je 1993. u Zagrebu. Tvrtku čini grupa istaknutih stručnjaka primjenjivih specijalnosti u području informacijskih tehnologija, upravljanja poslovnim procesima, zdravstva i drugih imaging kompatibilnih tehnologija. Naša snaga je stručnost, samostalnost, nadahnutost i prilagodljivost. Specijalizirali smo se tijekom godina za razvoj projekata izmjene informacija u zdravstvu i prepoznati kao jedna od vodećih vlasnički upravljanih tvrtki usmjerenih prema zdravlju i poslovnim pravcima koje izravno utječu na ekonomičnost u sprezi s očuvanjem zdravlja u širem smislu.

Koncentrirani smo za nove medicinske IT tehnologije spajajući najbolje proizvođače i razvojne centre na trenutnom tržištu, ulažući posebice interes na zadatke upravljanja, optimizacije i kontrole radnih procesa. Danas surađujemo s većim brojem tuzemnih i inozemnih partnera i imamo veliko iskustvo u kliničkoj radiologiji i teleradiologiji, patologiji, citologiji, histologiji, implementaciji kliničkih smjernica i revizijskim sljedovima, nudeći ne samo proizvode, nego i konzultantske usluge, planiranje, vođenje i nadzor projekata, usluge instalacije, implementacije i podrške našim korisnicima.

  Reference

 • Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
 • Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
 • Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska
 • Klinička bolnica Acibadem Sistina, Skopje, Makedonija
 • Poliklinike Medikol, Hrvatska
 • Specijalna bolnica Sveta Katarina, Hrvatska
 • Specijalna bolnica Thalassotherapia, Opatija, Hrvatska
 • Opća bolnica Dubrovnik, Hrvatska
 • Poliklinika Marin Med, Dubrovnik, Hrvatska
 • Poliklinika Neuron, Zagreb, Hrvatska
 • Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
 • Specijalne bolnice Medico, Rijeka, Hrvatska
 • Specijalna bolnica Dr. Nemec, Matulji, Hrvatska
 • Poliklinika Maja i Krešimir Čavka, Zagreb, Hrvatska
 • Poliklinika dr. Kalajžić, Split, Hrvatska
 • Poliklinika Vita, Šibenik, Hrvatska
 • Poliklinika Aviva, Zagreb, Hrvatska
 • Poliklinika Dijagnostika 2000, Zagreb, Hrvatska
 • Poliklinika Sveti Rok, Zagreb, Hrvatska

Rješenja

Card image cap
Potpuna integracija

Sva su naša rješenja izvedena prema međunarodnim standardima i omogućavaju potpunu integraciju u radne procese i informatičke ekosustave u potpunosti neovisnih o njihovom profilu. Integracijom svih sistemskih i softverskih komponenti stvaramo “veću sliku” u beskompromisnoj funkcionalnoj integraciji.

Standardi i smjernice: DICOM, HL7, XDS, IHE
Certifikati proizvođača: ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001

Card image cap
RIS sustavi

Moderne zdravstvene ustanove koje teže povećanju učinka i dosezanju pozitivnih rezultata, kako stručno, tako i poslovno, prepoznaju potrebu za ulaganjem u informatizaciju.

Moderna tehnologija omogućava cjelokupnu digitalizaciju i informatizaciju radiologije i nuklearne medicine, te postizanje zadanih srednjoročnih i dugoročnih ciljeva u smislu ušteda kroz povećanje efikasnosti radnog procesa. Napredni radiološki informacijski sustavi koje nudimo prate potrebe naših korisnika bez obzira o profilu korisnika – od malih radioloških poliklinika do lanaca kliničkih bolnica i sveučilišnih bolnica.
Card image cap
PACS sustavi

Napretkom tehnologije u medicini, stvoreni su mnogi informacijski sustavi i podsustavi, najčešće specijalistički imaging i reporting sustavi prilagođeni pojedinoj grani medicine. To se najbolje može vidjeti u domeni slikovnih zapisa i arhiva slikovnih zapisa; mnogi sustavi komuniciraju prema proprijetarnim protokolima i sučeljima, arhivirajući podatke u raznoraznim formatima.

U modernom informacijski opremljenom kliničkom okruženju danas stoga nalazimo veliki broj takvih imaging i reporting podsustava kojima centralni bolnički sustav, zbog svoje drugačije namjene, ne može upravljati na odgovarajući, funkcionalni način. S korisničke strane, krajnji korisnik, liječnik, zbog heterogenosti informacijskih sustava i podsustava od kojih svaki arhivira i prikazuje svoju specijalistiku, želi na jednostavan i brz način dostupne sve potrebne informacije u istom trenutku. Mi Vam nudimo rješenje koje arhivira i napredno komunicira ne samo na razini DICOM i non-DICOM prikaza (slika), već i na razinama biosignala (EKG, EMNG, EEG,…), te proprijetarnim strukturiranim i nestrukturiranim formatima podataka (PDF, JPG, HL7) čuvajući konzistenciju podataka orijentiranima na pacijenta kao ishodišnu točku procesa.
Card image cap
Medicinski registri i klinički putevi

Klinički putevi (Clinical Pathways) predstavljaju pristup standardizacije zdravstvene skrbi za podršku implementacije kliničkih smjernica i protokola. Razlikuju se od kliničkih smjernica i protokola upravo zbog toga što predstavljaju set praktičnih procesa liječenja s detaljima i naglaskom na način implementacije kliničkih smjernica, uključujući kliničke smjernice i nekliničke aktivnosti.

Klinički su putevi također poznati kao integrirani putevi skrbi, koordinirani putevi skrbi, mape skrbi ili očekivani putevi oporavka – predstavljaju plan liječenja orijentiran ka zadacima, a koji detaljizira bitne korake u liječenju pacijenata sa specifičnim kliničkim problemima i opisuje očekivani klinički tijek pacijenta. Nudimo Vam izuzetno fleksibilnu i integrabilnu platformu za implementacije kliničkih smjernica u procesno kliničko okruženje.

Proizvodi


Kontaktirajte nas!


Veridian Healthstream d.o.o.

Sjedište:
Ulica Majstora Radonje 14
10000 Zagreb
HR/Croatia

Razvojni centar:
Ulica Izidora Kršnjavoga 25
10000 Zagreb
HR/Croatia

+385-1777-8926

Partneri


medavis Visus mediCAD
zejn Ziosoft partIT